سایر خدمات درین ساز امین

خدمات
_

سایر خدمات

درین ساز امین

انجام خدمات کوپله کاری انواع دیزل ژنراتور و دیزل پمپ در مدلهای مختلف (شاسی باکدار، شاسی ساده، شاسی متحرک و… )

اجرای عملیات دوگانه سوز نمودن دیزل ژنراتور های قدرت بالا با استفاده از مدول های ساخت Heinzmann آلمان و ComAp جمهوری چک