خدمات پس از فروش

خدمات
_

خدمات پس از فروش

ارائه خدمات فنی پس از فروش شامل نصب و راه اندازی، تعمیر، سرویس و نگهداری، و خدمات مشاوره ای به مدت حداقل 15 سال به کلیه خریداران دیزل ژنراتور و تجهیزات مربوطه ، اطمینان خاطری برای مشتریان به هنگام خرید دیزل ژنراتور و خدمات از این شرکت می باشد.

راهنمائی تلفنی جهت حل مشکلات فنی با تلفن 09121238671 تماس بگیرید.