درین ساز امین

ليست پروژه هاي تابلوسازی وبرق صنعتی

ردیف شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح محل اجراء
1 طراحي واجراي سيستم پارالل پنج دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درشركت معادن مس چهارگنبد سيرجان
2 طراحی،ساخت ونصب مجموعه تابلوهای کارخانه روغن نباتی نهان گل بروجن
3 طراحی،ساخت ونصب مجموعه تابلوهای موردنیازشرکت آب وفاضلاب روستائی خوزستان آبادان
4 طراحي واجراي سيستم پارالل دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درشيلات سياهكل رشت
5 طراحی وساخت ونصب مجموعه تابلوهای برقی شرکت مهندسی وتوسعه نفت اهواز
6 طراحي واجراي سيستم پارالل دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA درشركت شهدناب ياسوج
7 طراحي واجراي سيستم پارالل دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درشركت ايران تك نخ نوشهر
8 طراحي واجراي سيستم پارالل دو دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت330KVA كارخانه يخسازي فجرمتعلق به نيروي زميني ارتش تهران
9 طراحي واجراي سيستم پارالل سه دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت1150KVA بايكديگر و بابرق شهر در شركت كاشي الوند قزوين
10 طراحي واجراي سيستم پارالل 3 دستگاه ديزل ژنراتورباقدرت500KVA درشركت روغن نباتی مریم بروجن
11 طراحي واجراي سيستم پارالل دو دستگاه ديزل ژنراتور با قدرت730KVA درشركت سايپا ديزل تهران
12 طراحي و اجراي سيستم پارالل چهاردستگاه ديزل ژنراتور با قدرت2 مگاوات دربانك صادرات تهران
13 طراحي و اجراي سيستم پارالل چهاردستگاه ديزل ژنراتور باقدرت1مگاوات در بيمارستان فياض بخش تهران تهران
14 طراحي واجراي سيستم پارالل يكدستگاه ديزل ژنراتور با قدرت730KVA با برق شهردر شركت سيمان بهبهان بهبهان
15 طراحي،ساخت ونصب مجموعه تابلوهاي برق شركت ايران برتر(كاله) شهريار
16 طراحي،ساخت و نصب مجموعه تابلوهاي برق شركت وجين كرج
17 طراحي،ساخت و نصب مجموعه تابلوهاي پروژه پنتان كرمانشاه
18 طراحي،ساخت و نصب مجموعه تابلوهاي برق+اجراي پست زميني 630KVAشركت سبزدشت گيلان آستانه
19 طراحی،ساخت ونصب مجموعه تابلوهای موردنیازصنایع انصارالمهدی قزوین
20 طراحی ،ساخت ونصب تابلوچنج اوراصلی بیمارستان لقمان حکیم تهران
21 طراحی وساخت تابلوفرمان وکنترل دیزل ژنراتورشرکت سیمان یاسوج یاسوج
22 طراحی وساخت مجموعه تابلوهای برقی شرکت ثناشیر نظرآباد
23 طراحی وساخت تابلوفرمان وکنترل دیزل ژنراتوردانشگاه آزادرودهن رودهن
24 طراحی وساخت ونصب تابلوچنج اوراتوماتیک دیزل ژنراتور بیمارستان مدرس تهران
25 تامین 3دستگاه ترانس1600KVAجهت شرکت سایپادیزل تهران
26 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوچنج اوراتوماتیک دیزل ژنراتورCATERPILLARدرشرکت وجین تهران
27 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوچنج اوراتوماتیک دیزل ژنراتورVOLVOدرشرکت آراصنعت آسیا تهران
28 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوچنج اوراتوماتیک دیزل ژنراتورVOLVOدرشرکت ورج اهواز
29 ساخت ونصب وراه اندازی مجموعه تابلوهای کارخانه ایران برترتحت پوشش کاله شهریار
30 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوچنج اوراتوماتیک دیزل ژنراتورDORMANدردانشگاه شاهد تهران
31 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوکنترل وقدرت دیزل ژنراتور500KVAدرآردخوزستان اهواز
32 ساخت ونصب وراه اندازی تابلوکنترل وATS دیزل ژنراتور500KVAدربیمارستان مدرس تهران
33 ساخت تابلوسنکرون وپارالل 2دستگاه دیزل ژنراتورVOLVOدرشرکت سبزدشت گیلان آستانه
34 ساخت تابلوخازن640KVRشرکت زیتون طلائی لوشان
35 ساخت تابلوتوزیع اصلی کارخانه زیتون طلائی در6سلول لوشان
36 ساخت4دستگاه تابلوتوزیع شرکت ورج(پیمانکارشرکت مهندسی وتوسعه گاز) بندرعباس
37 ساخت2دستگاه تابلوچنج اور شرکت ورج(پیمانکارشرکت مهندسی وتوسعه گاز) بندرعباس
38 ساخت تابلوچنج اور400آمپرمجتمع فولادهرمزگان بندرعباس
39 ساخت تابلوخازن200kvarبیمارستان لقمان تهران
40 ساخت 3دستگاه تابلولایتینگ جهت شرکت مهندسی پژوهان صنعت پارس تهران
41 ساخت ونصب 1دستگاه تابلوچنج اور1250آمپر جهت شرکت توسعه ومدیریت بندروفرودگاه کیش کیش
42 ساخت 20دستگاه تابلوتوزیع جهت شرکت مهندسی وساختمانی میسان اهواز
43 ساخت ونصب تابلوکنترل منبع آب شهرک صنعتی پرند پرند
44 ساخت ونصب تابلوخازن350KVARهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تهران
45 ساخت ونصب تابلوخازن550KVARهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تهران
46 ساخت ونصب تابلوتوزیع250آمپرهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تهران
47 ساخت ونصب تابلوچنج اور1250آمپرشرکت سرمایه گذاری توسعه کیش کیش
48 ساخت ونصب تابلوچنج اور1250آمپربیمارستان امام حسین (ع) تهران
49 ساخت ونصب تابلوتوزیع مجتمع لبنیات بهتک تهران
50 ساخت ونصب 2دستگاه تابلوچنج اوراتوماتیک600آمپرشرکت آب وفاضلاب زنجان زنجان
51 ساخت ونصب تابلوچنج اور400آمپرشرکت کشت وصنعت نجم نظرآباد
52 ساخت ونصب تابلوچنج اور400آمپردیوان محاسبات بجنورد بجنورد
53 ساخت ونصب تابلوچنج اور400آمپرسازمان صنایع هوافضاء تهران


نشانی درین ساز امین
iso درین ساز امین

Copyright © 2013 www.dorinsaze.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی