تابلوهای پارالل و سنکرون

تابلوهای پارالل و سنکرون

توضيح فارسي : این تابلوها جهت پارالل نمودن یک یاچندین ژنراتورباژنراتورهای دیگرو برق شهرکاربرددارند.درحالتهای مختلف پارالل بابرق شهر،تقسیم باربابرق شهروکارچنددستگاه بطورمستقل درطراحی های مختلف مطابق نیازهای ورودی وخروجی های شبکه توزیع وامکانات متنوع اندازه گیری وکنترل ساخته می شوندوموجبات بهره برداری اقتصادی وبهینه ازتاسیسات نیروگاهی را بوجودمی آورند

قيمت ها:

قیمت مصرف کننده   ریال

اطلاعات بيشتر :

www.dorinco.ir

واحد شمارش :

عدد

مايل به سفارش تعداد از اين محصول هستم.

مايل به دريافت اطلاعات بيشتر درباره اين محصول هستم.

نام و نام خانوادگي:

تلفن تماس:

پست الكترونيك:

توضيحات:

جهت ثبت ییام، این کد را وارد کنید :

4344نشانی درین ساز امین
iso درین ساز امین

Copyright © 2013 www.dorinsaze.com All rights reserved

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت نمایشگاه مجازی